BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập40
Tổng số người xem 61786
Tổng số lượt xem 134640
Giới thiệu chung
Đăng lúc 2016-09-12 15:27:59

Giới thiệu

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UB ngày 13-8/2004 của UBND tỉnh Sơn La, với chức năng nhiệm vụ: trực tiếp giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Với đội ngũ cán bộ công chức gồm 25 biên chế, có 5 lãnh đạo Ban ( 01 Trưởng Ban và 04 phó Ban); 09 Lãnh đạo phòng ( 5 Trưởng phòng và 04 phó phòng); Cơ cấu tổ chức thành 05 phòng ( Văn phòng, Thanh Tra Ban, phòng Chính sách Dân tộc, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tuyên truyền & Địa bàn). Thành phần dân tộc trong cơ quan gồm: 4 dân tộc anh em: Thái, Kinh, Mông, Mường.