BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số người xem 61753
Tổng số lượt xem 134607
Tổ chức bộ máy
Đăng lúc 2016-09-08 08:53:38

Tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

1. Lãnh đạo ban gồm:

- 01 Trưởng Ban

- 04 Phó Trưởng Ban

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

- Văn phòng Ban;

- Thanh tra Ban;

- Phòng Chính sách Dân tộc;

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

- Phòng Tuyên truyền và Địa bàn.