BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số người xem 61761
Tổng số lượt xem 134615
V/v thông báo về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.
Ngày 19/9/2017 Ban Dân tộc đã ban hành Công văn 515/BDT về thông báo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017.
Đọc tiếp »
KẾ HOẠCH Đầu tư công trung hạn một số chương trình, chính sách dân tộc  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020; Công văn số 1533/KHĐT-TH ngày 09/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Đọc tiếp »
THÔNG BÁO MỜI THẦU (19-09-2017 11:01:22)
THÔNG BÁO MỜI THẦU
BQL đào tạo Chương trình 135, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc CT 135 năm 2017.
Đọc tiếp »
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
Đọc tiếp »
Khai giảng lớp tập huần,  bồi dưỡng nghiệp  vụ công tác dân tộc
Lớp tập huần, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc
Đọc tiếp »
Hội nghị tổng kết chương trình 135 giai đoạn 2011-2015
Hội nghị tổng kết chương trình 135 giai đoạn 2011-2015
Đọc tiếp »