BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập53
Tổng số người xem 61807
Tổng số lượt xem 134661
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, TUYÊN TRUYỀN NHẰM GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG NĂM 2017
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2017 tại 02 xã Hang Chú, Háng Đồng, huyện Bắc Yên.
Đọc tiếp »
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS 6 tháng đầu năm 2017, Ban Dân tộc đã tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản thuộc các bản ĐBKK xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 8 đợt (lớp) cho 380 lượt người tham gia. Nội dung tập huấn, tuyên truyền, như: Luật phòng chống, ma túy, tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, Luật giao thông, luật bảo vệ phát triển rừng, luật bình đẳng giới… và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước hiện hành.
Đọc tiếp »
Tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Yên
Trong hai ngày (3 và 4/11), Ban Chỉ đạo mô hình thí điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 tại hai xã Hang Chú và Háng Đồng (Bắc Yên) với hơn 200 đại biểu tham dự.
Đọc tiếp »
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.
Đọc tiếp »
Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm về bình đẳng giới
Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm về bình đẳng giới
Đọc tiếp »
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành tỉnh Sơn La đã lồng ghép mở các Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 1.141 cuộc cho 90.947 lượt người nghe;
Đọc tiếp »