BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập53
Tổng số người xem 61808
Tổng số lượt xem 134662
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI DÂN TỘC LA HA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2017 – 2025
Dân tộc La Ha là dân tộc thiểu số rất ít người có số dân dưới 10.000, là dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt. Trên địa bàn tỉnh Sơn La dân tộc La Ha cư trú ở 4 huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mộc Châu; dân số chiếm gần 0,75% tổng dân số toàn tỉnh, tính đến thời điểm điều tra tháng 7/ 2017, toàn tỉnh có 2.095 hộ, 9.446 nhân khẩu là người dân tộc La Ha.
Đọc tiếp »
Kết quả phối hợp triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La  giai đoạn 2002-2016
Kết quả 15 năm thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng khó khăn trên nhiều phương diện.
Đọc tiếp »
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.
Đọc tiếp »
Từ đầu tháng 7 năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Sơn La đang triển khai rà soát xây dựng Đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Đọc tiếp »
Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018.
Đọc tiếp »
Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số
Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. Quyết định nhằm tăng cường vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đọc tiếp »
GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN I
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 498/QĐ-TTG NGÀY 14/4/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN I (2015 – 2025)"
Đọc tiếp »
Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển KTXH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025
Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển KTXH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025
Đọc tiếp »
2.275 xã vào diện đầu tư Chương trình 135
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Đọc tiếp »