BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số người xem 61759
Tổng số lượt xem 134613
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/03/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030
Kết luận thanh tra tình hình thực hiện chương trình chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết đinh 755/QĐ-TTg và cs hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg tại huyện Thuận Châu
Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017 được Liên hiệp quốc lấy chủ chủ đề " Nước Thải", Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2017 đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị
Ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn tổ chức rà soát dân số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo từng dân tộc