BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số người xem 61769
Tổng số lượt xem 134623
Danh sách địa chỉ hòm thư điện tử của Cán bộ, Công chức Ban Dân tộc
Nhằm đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ cũng như tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, Cán bộ, Công chức thuộc Ban Dân tộc đã thực hiện trao đổi văn bản thông tin bằng thư điện tử có tên miền bdt@sonla.gov.vn từ ngày 15/9/2017.
Đọc tiếp »
Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá, xếp hạng, chấm điểm chỉ số CCHC, tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT
Ngày 11/9/2017, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá, xếp hạng, chấm điểm chỉ số CCHC, tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan Nhà nước Tỉnh Sơn La.
Đọc tiếp »
Họp Tổ kiểm tra Công tác CCHC, công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017
Họp Tổ kiểm tra Công tác CCHC, công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017
Đọc tiếp »
BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016
Ngày 28/03/2017, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, công chức trong cơ quan.
Đọc tiếp »
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Ban Dân tộc
Ngày 23/01/2017, Ban Dân tộc ban đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, trong đơn vị với công tác cải cách hành chính trong thực thi công vụ, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính tại đơn vị; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.
Đọc tiếp »
BAN DÂN TỘC TỈNH HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
Ban Dân tộc đã họp để thống nhất kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2016 của Ban Dân tộc
Đọc tiếp »
công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
Công bố thủ tục hành chính của Ban Dân tộc
Đọc tiếp »