BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập38
Tổng số người xem 61784
Tổng số lượt xem 134638
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016
Đăng lúc 30-03-2017 08:54:21

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN

TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

I. Khái quát chung về đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La

1. Một số đặc điểm về tự nhiên, dân cư:

 Sơn La là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Tây bắc Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội 303 km về phía Tây, có 250 km đường Biên giới với Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tiếp giáp với 6 tỉnh: Phía bắc giáp các tỉnh Yên Bái, Lào Cai; Phía đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình; Phía tây giáp tỉnh Lai Châu; Phía nam giáp tỉnh Thanh Hoá. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 11 huyện, 01 thành phố, có: 204 xã, phường, thị trấn (gồm 99 xã khu vực III, 55 xã khu vực II và 50 xã khu vực I); 17 xã biên giới, 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố trong đó có 1.341 bản đặc biệt khó khăn.

 Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 14.123 Km2; dân số toàn tỉnh 1.173.892 người, có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 11 dân tộc thiểu số chiếm trên 82% dân số toàn tỉnh, gồm các dân tộc Thái, Mông, Mường , Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào, Kháng , La Ha, Hoa. Các dân tộc thiểu số sinh sống đan xen với cộng đồng dân tộc Kinh; chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,  một bộ phận nhỏ sống ở thành thị; đồng bào các dân tộc có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục thiên tai và xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán riêng nhưng luôn gắn kết, hòa quyện với nhau; góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú nền văn hóa của tỉnh nhà.

2. Vị trí, vai trò của người có uy tín.

Vị trí của người có uy tín là cầu nối giữa các cơ quan ban ngành với đồng bào dân tộc thiểu số, là tai mắt quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân và là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ làm tốt công tác vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh, đã tích cực tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền cơ sở đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thông qua các hoạt động, người có uy tín đã đóng góp một phần hết sức quan trọng vào việc tuyên truyền, giải thích để bà con dân tộc thiểu số tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại bản, xã và nơi cư trú.

Bên cạnh đó, người có uy tín còn là nhân tố quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong các bản, xóm nơi cư trú, vận động bà con nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về nghiện rượu, ma túy, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, di cư tự do, tranh chấp đất đai... Nhiều người có uy tín đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương; là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

II. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong giai đoạn 2011-2016

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hàng năm, Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự thủ tục quy định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận người có uy tín. Chỉ đạo giao Ban Dân tộc phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, thực hiện thăm hỏi người có uy tín khi bị ốm đau, qua đời, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán và tết cổ truyền DTTS; thăm hỏi khi người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai... đảm bảo các chế độ chính sách đến với người có uy tín được kịp thời đúng định mức theo quy định.

2. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và rà soát đối tượng để bình xét theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định. Toàn tỉnh đã bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012 được Quyết định công nhận 2.901 người; năm 2013 Quyết định công nhận 2.926 người; năm 2014 Quyết định công nhận 2.944 người; năm 2015 Quyết định công nhận 2.948 người; năm 2016 Quyết định công nhận 2.964 người đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín chi quà Tết Nguyên đán, Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, chi thăm hỏi ốm đau, qua đời, khó khăn, thiên tai, hoạn nạn; tập huấn cho người có uy tín; giao lưu đón tiếp Đoàn người có uy tín các tỉnh bạn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sơn La; tổ chức đi giao lưu và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh Đông Bắc và thăm thủ đô Hà Nội được gặp gỡ Lãnh đạo Quốc Hội, Bộ Công An, Ủy Ban Dân tộc trung ương.

Ngoài ra, hàng năm còn cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Các chế độ chính sách do Trung ương ban hành

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Ngày 31/12/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. Mục tiêu của Đề án là tăng cường vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Công văn số 257/UBDT-DTTS ngày 21/3/2017 của Ủy Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 Thủ tướng Chính phủ.

III. Đánh giá chung

a). Kết quả đạt được

Với những đóng góp mà đội ngũ người có uy tín toàn tỉnh Sơn La trong những năm vừa qua, có thể khẳng định: Những người có uy tín có vai trò rất quan trọng trong đời sống, trong hoạt động lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là chiếc cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong tang ma và cưới xin, trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư”; trong công tác hòa giải, đối nhân xử thế của mỗi thành viên trong cộng đồng; trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống KT-XH đến với đông đảo nhân dân các dân tộc như: đẩy mạnh phát triển sản xuất; phát triển văn hóa xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; giữ gìn an ninh trật tự; vận động đồng bào phát huy những phong tục, tập quán tiến bộ, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc;

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh trong đầu tư, hỗ trợ các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững như: Chương trình 135 về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 551/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng vào DTTS theo Quyết định 33/2013/QĐ- TTg; Chính sách cho vay đối với hộ nghèo là người DTTS ở các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/2012/QĐ- TTg; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a/NQ- CP của Chính phủ; Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều chương trình, dự án khác đã và đang được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn. Các chương trình, dự án đã thực sự đi vào lòng dân và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, có một phần đóng góp, sự phối hợp rất nhịp nhàng của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào các DTTS toàn tỉnh.

b) Tồn tại hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế là một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào DTTS nên chưa quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương.

- Việc bình chọn người có uy tín ở một số cơ sở vẫn còn nhiều bất cập như: độ tuổi, thành phần. Công tác rà soát, xét công nhận người có uy tín hàng năm của một số huyện trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm không đúng thời gian quy định, một số nơi xã, bản chưa thật sự quan tâm đến công tác rà soát xét bình chọn đề nghị xét công nhận người có uy tín dẫn đến phải xét chọn lại chất lượng chưa cao, cụ thể như một số huyện trong thời gian đang trình đề nghị tỉnh công nhận thì lại đề nghị xét chọn lại  do bị qua đời hoặc ốm đau lại phải thay người khác ảnh hưởng đến tiến độ quy định.

- Việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc vận động người có uy tín đôi lúc thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Mặt khác, phần lớn những người có uy tín đều sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên việc tiếp xúc, gặp gỡ chưa thường xuyên, kịp thời; trình độ học vấn không đồng đều nên việc nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội còn hạn chế.

- Mức hỗ trợ còn thấp chưa đảm bảo tối thiểu cho việc đi lại của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc.

- Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá thực hiện chính sách ở một số huyện, xã đôi khi chưa được quan tâm đúng mức, chưa chủ động trong công tác chỉ đạo quản lý, tiến độ báo cáo hầu hết chưa kịp thời còn phải đôn đốc, cá biệt một số cơ sở khi hết thời hạn báo cáo 3- 4 ngày mới nhận được, hoặc chất lượng báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Do vậy gây khó khăn cho công tác tổng hợp và nắm bắt tiến độ thực hiện chính sách của cơ quan thường trực cấp tỉnh.

c) Nguyên nhân:

- Nguyên nhân đạt được: Công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS thời gian qua đạt được những kết quả như trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Bộ ngành, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành thường xuyên quan tâm, chú trọng làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín; kịp thời quan tâm thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, giúp họ yên tâm công tác, phát huy được hết vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS ở một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thực sự quan tâm đúng mức. Nhiều người có uy tín chưa hiểu và nắm được chính sách đối với người có uy tín; nhận thức của một số cán bộ xã, bản còn hạn chế chưa nhận thức hết vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; chưa thật sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, giám sát trong công tác bình xét ở cơ sở, việc bầu chọn, bình xét, công nhận người có uy tín còn lúng túng, chậm so với tiến độ. Một số huyện chưa thật sự quan tâm đến chế độ chính sách cho người có uy tín như việc cung cấp thông tin cho người có uy tín cụ thể như không tổ chức các cuộc hội nghị tập huấn bồi dưỡng cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Một số huyện việc chi trả chế độ chính sách cho người có uy tín giao cho xã thực hiện 100% kinh phí nên ảnh hưởng đến việc nắm bắt quản lý, thực hiện chính sách.

Công tác vận động người có uy tín vẫn còn hạn chế về nội dung, hình thức, tổ chức vận động chưa linh hoạt, chưa thiết thực; về cơ chế, chính sách cho công tác này chưa đồng bộ nên từng lúc, từng địa phương cơ sở chưa phát huy tốt vai trò và khả năng của những người có uy tín.

Có một số ít người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế một số mặt nhất định như: tuổi quá cao, sức khỏe kém, trình độ nhận thức còn giới hạn, hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, từ đó cũng làm chi phối và ảnh hưởng phần nào đến việc hoạt động của người uy tín.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất:

Thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy việc cung cấp thông tin là điều rất cần thiết, trong đó việc mở lớp tập huấn và cấp ấn phẩm báo chí bằng hai thứ tiếng là rất quan trọng.

Hiện nay, người có uy tín được nhận cấp không thu tiền 04 loại báo: Báo địa phương (Báo Sơn La); Báo Dân tộc & Phát triển theo Quyết định 18/TTg và 02 tờ:  01 tờ báo Dân tộc thiểu số & Miền núi và 01 tờ chuyên đề “Đoàn kết và Phát triển”: (Tạp chí cộng sản) theo Quyết định 59/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo tạp chí.

Tuy nhiên, việc cấp phát, bảo quản các tờ báo và khai thác sử dụng cập nhật thông tin chưa thật sự mang lại hiệu quả vì: thực tế cho thấy việc cấp phát báo đến tay người có uy tín còn chậm so với thời gian quy định ảnh hưởng đến cập nhật thông tin, qua nắm bắt tại cơ sở số lượng người được nhận báo kịp thời là rất ít (do người có uy tín đa số sinh sống tại các xã, bản đặc biệt khó khăn, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, trong khi đó để phát báo được kịp thời đến tay người có uy tín là rất khó thực hiện. Mặt khác, người có uy tín đa số là các già làng phần lớn những người này họ không biết chữ phổ thông do vậy khi được nhận báo thì không thể khai thác được thông tin, hoặc một phần lớp trẻ là người có uy tín họ cũng không quan tâm để đọc hoặc nghiên cứu, như vậy là rất lãng phí, trong khi đó kinh phí để hỗ trợ cho chính sách này là rất lớn.

- Cần quy định và hướng dẫn rõ hơn để xác định người có uy tín khi gặp khó khăn do thiên tai để các địa phương làm cơ sở thực hiện chi trả chế độ chính sách.

- Cần hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí đi lại cho người có uy tín, để người có uy tín có điều kiện và phát huy vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

- Bổ sung hỗ trợ cho người có uy tín 01 đài casset (với thời hạn sử dụng 3 hoặc 5 năm) cấp cho người có uy tín để thuận lợi trong việc nghe cập nhật thông tin được kịp thời.

- Để giảm bớt thủ tục hành chính trong việc xét chọn công nhận người có uy tín hàng năm, cần phân cấp cho cấp huyện rà soát xét chọn ban hành Quyết định công nhận người có uy tín hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) theo thời hạn quy định.

- Cần xây dựng quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc phù hợp với từng vùng, miền và từng địa phương.

- Cần tăng thêm 50% kinh phí đối với các định mức hỗ trợ cho các nội dung như thăm hỏi ốm đau từ thăm viếng, thăm khó khăn, thiên tai, thăm tặng quà nhân dịp tết nguyên đán tết cổ truyền của dân tộc thiểu số cho người có uy tín.

2. Kiến nghị

- Đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án người có uy tín giai đoạn 2016-2020 để các địa phương có cơ sở thực hiện.

- Đề nghị xem xét việc cấp kinh phí hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng tháng hoặc quý với mức lương tối thiểu. (mức tương đương như đối với các chức danh cán bộ bản). Đồng thời hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí đi lại cho người có uy tín, để người có uy tín có điều kiện và phát huy vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

- Hàng năm nên phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm, để địa phương dễ thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín, như hiện nay kinh phí để thực hiện một số nội dung như cấp báo cho người có uy tín đang cấp ứng ngân sách của tỉnh do vậy khó khăn trong quá trình thực hiện.

-  Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành có liên quan xem xét và bổ sung thêm mục mua bảo hiểm y tế cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã thuộc khu vực I không nằm trong danh mục hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049 ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị bổ sung hỗ trợ thêm cho người có uy tín được hưởng đồng thời 02 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) đến thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán và tết cổ truyền DTTS vì theo chế độ hiện nay người có uy tín chỉ được tặng quà tết 1 lần trong năm (cấp huyện thăm, thì cấp tỉnh thôi hoặc ngược lại).

- Bổ sung hỗ trợ cho người có uy tín 01 đài casset (với thời hạn sử dụng 3 hoặc 5 năm) cấp cho người có uy tín để thuận lợi trong việc nghe cập nhật thông tin được kịp thời.

- Các bộ ngành trung ương cần quy định và hướng dẫn cụ thể khi xác định người có uy tín khi gặp khó khăn do thiên tai và hướng dẫn cụ thể hơn khi người có uy tín được xét khen thưởng, vì hiện nay một số huyện giao cho xã thực hiện xét khen thưởng cho người có uy tín nhưng chưa có quy định cụ thể để xác định người có uy tín dẫn đến một số huyện không thực hiện nội dung này hoặc có thực hiện nhưng chưa đạt chất lượng hiệu quả

Tin bài: Nguyễn Hường

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng