BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập53
Tổng số người xem 61806
Tổng số lượt xem 134660
Ban Dân tộc tổ chức lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở (xã) năm 2017.
Đăng lúc 09-10-2017 16:46:14
Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017. Ngày 9/10/2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Liên doanh nhà thầu Phương Nam – Nhất Tâm, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở (xã) năm 2017.

Đ/c Lường Văn Toán – Phó Trưởng Ban Dân tộc khai mạc lớp tập huấn

Theo kế hoạch Ban Dân tộc tổ chức 29 lớp tập huấn (05 ngày/01 lớp) cho 1.600 cán bộ cơ sở thuộc địa bàn 118 xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 66 khu vực II có bản ĐBKK theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thôn bản ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Ảnh: Học viên tham dự lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư, quy trình; kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình và làm chủ đầu tư, gồm nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch, quy trình triển khai dự án cơ sở hạ tầng; quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế; kiểm tra, giám sát và báo cáo thực hiện chương trình...

Ảnh: Học viên tham dự lớp tập huấn

Cũng Theo kế hoạch tập huấn năm 2017 của Chương trình 135, ngoài việc tổ chức 29 lớp tại thành phố Sơn La, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức 22 lớp tập huấn tại các huyện cho Trưởng Bản, Phó Bản, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ bản; Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, tác tổ nhóm duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định  số 628/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc phê duyệt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng