BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập54
Tổng số người xem 61809
Tổng số lượt xem 134663
Chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La.
Đăng lúc 10-10-2017 14:54:30
Sơn La là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, có đông người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống (là tỉnh có dân tộc thiểu số đông nhất cả nước) với khoảng 01 triệu người, chiếm 83% dân số toàn tỉnh.

Trong những năm qua với sự quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển miền núi của Đảng và Nhà nước, đời sống mọi mặt của đồng bào đã từng bước đổi thay theo hướng tích cực và đạt được những tiến bộ đáng khích lệ. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có chính sách đúng đắn, mang tính nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong đó có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng là người DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và các đối tượng khác theo luật định.

       Trước đây khi chưa có chính sách BHYT, nếu chẳng may bị ốm, đồng bào tự chữa trị bằng các bài thuốc dân gian, đến khi bệnh nặng mới chuyển vào bệnh viện, nên thường bệnh không khỏi. Có nhiều nguyên nhân làm cho đồng bào ngại đến bệnh viện như:  Giao thông đi lại khó khăn; Tâm lý không muốn xa nhà; nhận thức… nhưng lý do cơ bản nhất là do khả năng kinh tế, bởi phần đa đồng bào DTTS là hộ nghèo cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, việc chi phí cho khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (chưa kể các các bệnh hiểm nghèo phải chi phí lớn) vượt quá khả năng kinh tế của đồng bào. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, mà còn là rào cản cho sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của mỗi địa phương.

        Từ khi được cấp thẻ BHYT, đồng bào được hưởng các chế độ miễn phí theo quy định, do đó đồng bào đã đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ngày càng tăng. Theo báo cáo của Sở LĐTB&X, tính đến tháng 8 năm 2017 tỉnh Sơn La đã cấp 489.834 Thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó:

-   Người DTTS sống ở vùng KTXHĐBKK là 8.544;

-   Người DTTS sống ở vùng KTXHKK là 473.365 người;

                    -   Người thuộc hộ cận nghèo là 7.925 người.

       Từ thực tiễn trên cho thấy chính sách BHYT có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi đời sống mọi mặt của đồng bào, thể hiện tính nhân văn và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đây là cơ hội tốt để đồng bào DTTS được thụ hưởng các tiến bộ về y học, là yếu tố rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS của Sơn La. Mặt khác chính sách BHYT đã giúp đồng bào giảm bớt khó khăn về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ổn định đời sống, sản xuất; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và tiếp tục củng cố lòng tin của của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước./

 Lường Bun Tỉnh  

Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Sơn La.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng