BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập55
Tổng số người xem 61811
Tổng số lượt xem 134665
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
327/BDT-KH 14/06/2017 vv đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng thanh quyết toán chi phí quản lý CT 135 Tải về
20/QĐ-BDT 28/3/2017 Quyết định về việc phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin Tải về
55/KH-BDT 7/6/2017 KH phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của Ban Dân tộc Tải về
111/BC-BDT 15/6/2017 BC tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tải về
56/KH-BDT 19/6/2017 KH thực hiện NQ 09-NQ/TU ngày 1/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tỉnh Sơn La đến năm 2020 Tải về
341/TB-BDT 20/6/2017 TB Kết luận của đ/c Trưởng Ban tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
118/BC-BDT 23/6/2017 Báo cáo kết quả tổ chức " Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2017 Tải về
59/KH-BDT 26/6/2017 KH thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La ( lần 1) Tải về
52/QĐ-BDT 26/6/2017 Quyết định thành lập HĐ thẩm định CT khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc CT 135 giai đoạn 2016-2020 của Ban Dân tộc tỉnh Tải về
358/HD-BDT 26/6/2017 Hướng dẫn Lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí quản lý Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Tải về
60/KH-BDT 27/6/2017 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "chung tay vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 Tải về
361/BDT 28/6/2017 CV vv đề nghị ban hành văn bản rà soát thống kê, tổng hợp tình hình thiếu đất sản xuất trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tải về
46/QĐ-BDT 09/6/2017 Quyết định Ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La Tải về
55/QĐ-BDT 11/7/2017 Quyết định ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tải về
61/KH-BDT 10/7/2017 Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017 Tải về
63/KH-BDT 24/7/2017 Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017 Tải về
64/KH-BDT 25/7/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND về thực hiện chương trình công tác năm 2017 của BCĐ trung tương về phòng, chống tham nhũng Tải về
129/BC-BDT 25/7/2017 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Tải về
134/BC-BDT 25/7/2017 Báo cáo thống kê công tác dân tộc năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
411/BDT 27/7/2017 vv thay đổi đơn vị giúp đỡ xã Tải về
22-KH/CB 28/7/2017 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH TW khóa XII Tải về
65/KH-BDT 31/7/2017 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tại các xã, bản ĐBKK và biên giới năm 2017 Tải về
141/BC-BDT 03/8/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
422/BDT-KH 3/8/2017 vv khảo sát, nắm tình hình thực tế tại xã Phiêng Ban, Bắc Yên Tải về
142/BC-BDT 3/8/2017 Báo cáo công tác tiếp công dân 7 tháng đầu năm 2017 Tải về
145/BC-BDT 7/8/2017 BC tình hình các dân tộc " Quan hệ dân tộc, xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Sơn La" ( BC đoàn công tác của học viện Chính trị khu vực III) Tải về
74-BC/CB 3/8/2017 Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ Tải về
146/BC-BDT 8/8/2017 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ 1/1/2017-31/7/2017) Tải về
63/QĐ-BDT 01/8/2017 vv ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ của BQL dự án đào tạo tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017, trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh Sơn La Tải về
62/QĐ-BDT 31/7/2017 vv phê duyệt kế hoạch và kinh phí đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Phù Yên và huyện Sốp Cộp Tải về
66/QĐ-BDT 8/8/2017 vv phê duyệt kế hoạch và kinh phí đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An Tải về
152/BC-BDT 18/8/2017 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CTr/TU ngày 31.12.2014 của BCHĐB tỉnh về thực hiện KL số 90-KL/TW của BCTr về tiếp tục thực hiện NQ TW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Tải về
151/BC-BDT 18/8/2017 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CTr/TU, ngày 10.02.2014 của BCHĐB thực hiện NQ HN lần thứ 8, BCHTU, khóa XI về đổi mới căn bản, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
153/BC-BDT 18/8/2017 Báo cáo tình hình kết quả hoạt động tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017 Tải về
155/BC-BDT 22/8/2017 Báo cáo kết quả đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Nội vụ và Ủy Ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDC ND Lào tại tỉnh Sơn La Tải về
67/KH-BDT 24/8/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của TTg CP phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 Tải về
458/KL-BDT 24/8/2017 Kết luận thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình chính sách dân tộc tại huyện Yên Châu Tải về
465/BDT 29/8/2017 vv hưởng ứng tham gia cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
73/QĐ-BDT 29/8/2017 Quyết định về việc thu hồi tiền sau thanh tra tại huyện Yên Châu Tải về
68/KH-BDT 30/8/2017 KH tuyên truyền, thực hiện nâng cao chỉ số minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 62/2017 của Chính phủ Tải về
163/BC-BDT 1/9/2017 BC Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) Qúy III và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2017 Tải về
164/BC-BDT 1/9/2017 BC Tình hình thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 9 tháng đầu năm 2017. Tải về
165/BC-BDT 1/9/2017 BC tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố vào các dự thảo QĐ, KH, HD triển khai thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Tải về
490/BDT 8/9/2017 vv quán triệt, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Tải về
491/BDT-KH 8/9/2017 Về việc tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn La Tải về
171/BC-BDT 8/9/2017 Báo cáo tổng hợp tình hình thiếu đất sx trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Công văn số 2492/UBND-KT ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La Tải về
501/BDT 13/9/2017 V/v cung cấp số liệu xã, bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
498/BDT 12/9/2017 V/v rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt – Thái. Tải về
496/TB-KL 11/9/2017 Thông báo Kết luận của đ/c Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá, xếp hạng, chấm điểm chỉ số CCHC nhà nước trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La Tải về
01/KH-BDT 03/01/2017 Kế hoạch CCHC năm 2017 Tải về