BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng số người xem 457598
Tổng số lượt xem 1554284
BAN DÂN TỘC HỘI NGHỊ TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN NĂM 2018 (2018-12-12 17:47:14)
BAN DÂN TỘC HỘI NGHỊ TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN NĂM 2018 Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TU ngaày 18/10/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thực hiện Kế koạch số 92/KH-BDT ngày 12/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ công chức, đảng viên năm 2018
 • Kết quả rà soát người có uy tín đưa ra và thay thế năm 2018 (2018-12-07 17:47:33)
  Kết quả rà soát người có uy tín đưa ra và thay thế năm 2018 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Căn cứ Hướng dẫn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 • Sinh hoạt chuyên đề của các Câu lạc bộ Bình đẳng giới. (2018-11-28 15:31:38)
  Sinh hoạt chuyên đề của các Câu lạc bộ Bình đẳng giới. Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 27/03/2018 của Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Dân tộc Hoa (2018-06-07 08:17:19)
   Dân tộc Hoa Dân tộc Hoa còn gọi là Hán, gồm nhiều nhóm khác biệt nhau về tiếng nói, tên gọi, mục đích và lịch sử thiên di. Tiếng Hoa thuộc ngữ hệ Hán - Tạng, nhóm ngôn ngữ Hán.
 • Dân tộc Tày (2018-06-07 08:12:42)
 • Dân tộc Lào (2018-06-07 08:09:29)
 • Người Kháng (2018-06-07 08:09:38)