Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo vừa ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Mục đích Chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Thực hiên hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 14 đã phê duyệt về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việc ký kết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước  hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững.

Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan về 4 nội dung cơ bản gồm:

- Phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể. Các chính sách, chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, thu hút nguồn lực quốc tế. Tập hợp nguyện vọng, ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số để đề xuất với Đảng, Nhà nước.

- Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng thực hiện các đề án, dự án tăng cường công tác truyền thông phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thóng kê, cơ sở dữ liệu về kinh tế xã hội, kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp vùng dân tộc thiểu số và miền núi về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đối với thanh niên

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình 120) thuộc nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc.

- Giai đoạn 2021-2025, sẽ triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như: Thành lập mới các HTX vùng DTTS và miền núi; Xây dựng các HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với các chuỗi giá trị; Xây dựng các trung tâm thương mại và hỗ trợ HTX tại các vùng chuyên canh sản phẩm chủ lực quy mô lớn; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng sàn giao dịch điện tử phục vụ tuyên truyền; Thực hiện chuyển đổi số đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX vùng DTTS và miền núi; Đào tạo nghề cho đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất; Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030"…

- Giai đoạn 2026 - 2030, Ủy ban Dân tộc báo cáo, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Liên minh HTX Việt Nam tham gia một số Dự án thành phần thuộc Chương trình 120.

Hàng năm, Ủy ban Dân tộc và Liên minh HTX Việt Nam phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể về từng nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực để triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm và kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp để làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo.

Nội dung chi tiết xem tại đây

          TH. Bích Lan

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 2,122
  • Tất cả: 415,491
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang