Một số giải pháp Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc và các Sở, ban ngành của tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La tình hình mới”

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành của tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức triển khai nội dung phối hợp đã đề ra

Công tác phối hợp đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Công tác phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng cốt cán, người có uy tín ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Nhờ đó, các chính sách dân tộc đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân được cải thiện và nâng cao; hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, từng bước nâng dần hiệu quả hoạt động; lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - an ninh được củng cố, lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ta tiếp tục được nâng lên.

Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp triển khai các nội dung trong các Chương trình phối hợp còn chưa đồng bộ, có nơi, có lúc tổ chức triển khai tuyên truyền mang tính thời vụ; chất lượng hiệu quả của phong trào chưa cao, thiếu chiều sâu, thiếu sức lôi cuốn cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; nhất là việc phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên ở một số địa bàn vùng xâu, vùng xa, biên giới vùng có đông đồng bào dân thiểu số sinh sống như: Tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế nhưng tính chất hành vi phạm tội, hậu quả gây ra càng nghiêm trọng; tệ nan buôn, bán, vận chuyển các chất ma túy vẫn còn rẩy ra, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, tình trạng di dịch cư tự do vẫn diễn ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…..

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu qủa công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành của tỉnh trong giai đoạn mới cần tập trung thực hiện tổt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu của các Nghi quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trọng tâm là việc thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững.

Hai là, phối hợp chỉ đạo các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội Mặt trận TQVN các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện tốt công tác dân tộc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, từ đó có sự thay đổi trong hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh hoạt động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiệu các nội dung của chương trình phối hợp đã ký kết.

Bốn là, Đối với những Chương trình phối hợp, kế hoạch thực hiện chương trình đã được ban hành thì cơ quan chủ trì xây dựng phải theo dõi tình hình thực hiện; định kỳ hàng năm đề xuất chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, chấn chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Năm là, ban hành và tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với những cá nhân, cơ quan thực hiện tốt, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp mang lại hiệu quả cao.

Hùng Thiện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 11,487
  • Tất cả: 824,014
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang