NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SƠN LA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 06/6/2022 Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể, trọng tâm phát triển, đảm bảo tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, các dịch vụ cơ bản, phúc lợi xã hội. Thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện sống, thay đổi tư duy, nếp sống của người dân nông thôn; hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, yêu cầu đô thị hóa nông thôn.

Xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể đó là:

Đến năm 2025

  - Tiếp tục duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới.

  - 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã dưới 15 tiêu chí.

- 41 bản đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 17 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (thuộc các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới).

Định hướng đến năm 2030

- Tiếp tục duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

  - 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 17 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- 84 bản đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 42 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (thuộc các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới).

Nghị quyết cũng đã đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tiễn của tỉnh, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 Chi tiết nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TU 

THHC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 11,475
  • Tất cả: 824,002
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang