Tăng cường triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 385
Ngày 08/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 3452/UBND-NC về tăng cương triển khai thực hiện Luật cư trú năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Nghiên cứu, áp dụng các phương thức sử dụng thông tin công dân sau đây để thay thế việc yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, cụ thể:

- Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú (quy định tại khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014);

- Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an);

- Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an);

- Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp (Theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành);

- Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, Công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng;

- Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn;

- Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật cư trú năm 2020 và các văn bản chi tiết, biện pháp thi hành.

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt quy định của Luật cư trú đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Góp phần ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.

Thanh tra

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang