KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN HỒ

Thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã triển khai Chương trình 135 cùng cùng với các chương trình, chính sách khác đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống và sản xuất; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn huyện

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổng số xã thực hiện Chương trình 135 trong giai đoạn 2018 – 2020 gồm 14 xã; 95 bản đặc biệt khó khăn; Hộ nghèo tính đến 31/12/2020 gồm 3.837 hộ, chiếm 25,51%; hộ cận nghèo gồm 1.738 hộ, chiếm 11,56% .

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công, vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và hướng dẫn thực hiện Chính sách, cụ thể là việc thực hiện nguồn vốn hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác rà soát, đánh giá thực trạng các công trình thiết yếu cần đầu tư hằng năm. Theo đó giao phòng Nông nghiệp & PTNT và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư đối với nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc phân bổ vốn đảm bảo cơ cấu, tiêu chí phân bổ tại Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.                                                   

Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn và dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng chế độ chính sách và nội dung các chương trình, chính sách được công khai minh bạch thực hiện đúng theo các văn bản pháp quy của Nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, Ngành TW, Ban Dân tộc tỉnh. UBND huyện phân cấp công tác quản lý đầu tư cho các đơn vị thực hiện từng dự án đã tạo được sự chủ động trong việc quản lý điều hành và huy động được các nguồn lực tham gia xây dựng chương trình.

Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng làm cơ sở cho việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình 135.Cơ cấu bộ máy quản lý chỉ đạo, điều hành thực hiện: UBND huyện đã giao và chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo quy định dự án Chương trình 135 kịp thời tham mưu UBND huyện giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết và các dự án hỗ trợ sản xuất

Vườn cây hỗ trợ cho mô hình sản xuất của bản Suối Nậu, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ

Tổng số kinh phí sử dụng hỗ trợ trong giai đoạn 2018-2020 là hơn 10 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ giống cây ăn quả (Chanh leo, mận, xoài, nhãn), phân bón và máy công cụ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc các xã, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vân Hồ. Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cung cấp giống cây trồng, phân bón và công cụ sản xuất cho các hộ phù hợp với nhu cầu và đăng ký của người dân, phù hợp với tập quán canh tác của đại đa số đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tạo cơ hội cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất ổn định đời sống. Một số mô hình cây, con (như nhãn, xoài, mận,….) được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như tập quán sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Việc thực hiện chính sách đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tập quán canh tác được thay đổi căn bản theo hướng sản xuất hàng hoá; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Qua việc triển khai thực hiện chính sách Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân các dân tộc đã nhận thức đầy đủ hơn về quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Tinh thần tương trợ, đoàn kết, hỗ trợ cùng phát triển của nhân dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đường lối đổi mới của Đảng không ngừng được củng cố. Phát huy tối đa sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của toàn thể cộng đồng và nội lực của các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tin, ảnh: Cầm Thỏa

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 2,124
  • Tất cả: 415,493
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang