Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 481
Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10, Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Mục đích và yêu cầu Kế hoạch đặt ra: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tại địa phương; nhất là trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý, trợ giúp pháp lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận, được trợ giúp pháp lý chất lượng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật. Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.

Nội dung Kế hoạch:

Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số;

 Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn;

Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối tượng thực hiện: Cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng... tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, UBND các huyện và thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Thanh tra

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 267
  • Tất cả: 1,573,647
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang