Ban Dân tộc tỉnh ban hành Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết 88/2019/QH14; Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ. Ngày 07 tháng 7 năm 2021 Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 57/QĐ-BDT về Ban hành Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/202 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động của Ban Dân tộc đã đề ra một số nhiệm vụ chính trong công tác dân tộc như sau: Tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào DTTS&MN. Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc.

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng đồng bào dân tộc. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS; phối hợp nắm bắt, khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh xảy ra ở vùng DTTS; chủ động nắm bắt tình hình các địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện những vi phạm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kiến nghị của các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện tổng kết thực hiện các chính sách về công tác dân tộc; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới ban hành; đảm bảo chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề lớn vừa cấp bách, vừa lâu dài về vấn đề dân tộc và trong công tác dân tộc trong giai đoạn 2021-2030./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 2,152
  • Tất cả: 415,521
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang