Ban Dân tộc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7”
Lượt xem: 283
Thực hiện Công văn số 16/BCĐ-CAT ngày 12/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Sơn La về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7, Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo phát động đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Ban tham gia hưởng ứng với các nội dung:

1. Nội dung

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7”.

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người: Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030...

- Vận động cán bộ công chức, người lao động cơ quan nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán người. Sẵn sàng tham gia giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật; tham gia hỗ trợ nạn nhân trở về sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng (nếu có).

Gọi số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống mua bán người: 18001567 và tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em: 111 để thông báo, tố giác dấu hiệu nghi vấn về mua, bán người và mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em;...

2. Hình thức

Lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị do cơ quan tổ chức (Sinh hoạt Chi bộ; Hội nghị giao ban hàng tháng, Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ bình đẳng giới và các hội nghị khác).

Xây dựng tin, bài; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7”; truyền thông quảng bá rộng rãi số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống mua bán người: 18001567 và tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111- tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

Thanh tra

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 704
  • Trong tuần: 3,206
  • Tất cả: 1,774,962
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang