UBND huyện Phù Yên tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ

Chiều ngày 19/7/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Phù Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Trung Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, đồng chí: Tạ Văn Toàn – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La; Đồng chí: Cầm Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên – Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phù Yên, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Lãnh đạo các Phòng, Ban Ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn các xã, thị trấn.

Ảnh: Tập thể Thành viên Ban Đại diện Ngân Hàng CSXH huyện Phù Yên

Tại hội nghị, đồng chí Cầm Văn Đăng- Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã báo cáo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 ngày 04/10/2022 của Chính  phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã khẳng định được vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Từ việc phục vụ 02 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay đã triển khai phục vụ 15 chương trình, cơ cấu vốn tín dụng thay đổi và tăng trưởng khá cao, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã được triển khai thực hiện đến 27/27 xã, thị trấn và đã đạt được những kết quả như sau: Tổng doanh số cho vay trong 20 năm là 1.555.363 triệu đồng, với 68.627 lượt hộ vay vốn. Tổng doanh số thu nợ là 1.005.669 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đến 30/6/2022 là 563.800 triệu đồng, tăng 541.411 triệu đồng so với 31/12/2003, với 14.210 hộ đang còn dư­ nợ. Chất lượng tín dụng luôn được quan tâm và cải thiện dần qua từng năm. Hiện nay, toàn huyện có 367 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong 20 năm qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa Ngân hàng với người vay vốn, góp phần truyền tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ.

Đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt và tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với các báo cáo đã trình bày, đồng thời cũng tham luận về công tác nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách qua tổ chức hội trên địa bàn huyện; vai trò của thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã với nguồn vốn tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác; một số kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện tín dụng chính sách của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Trung Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lãnh đạo huyện, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện trong 20 năm qua đã thực hiện thành công Nghị định 78 của Chính phủ, các đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân CSXH huyện, các Phòng ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và Ngân hàng CSXH: Tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, kết luận số 06 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo kế hoạch số 209/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình và kế hoạch công tác của các cấp, các ngành; Thường xuyên đổi mới quy trình huy động, cho vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tăng cường nguồn lực của địa phương, ủy thác nguồn vốn qua NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách thông qua việc xây dựng các Đề án thực hiện các nghị quyết của địa phương đối với phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giải pháp tăng cường nguồn vốn để tăng mức cho vay, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn thực hiện dự án. Thực hiện tốt quy trình rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định để NHCSXH làm cơ sở cho vay, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.  Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể, chính trị nhận ủy thác; Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã; các Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có cơ hội học tập; hỗ trợ người dân xây dựng các công trình sinh hoạt, nhà ở, cải thiện chất lượng cuộc sống và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi từ nguồn vốn tín dụng chính sách...

Ảnh: đồng chí Đinh Trung Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trao bằng khen

của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện NĐ 78/2022/NĐ-CP

Nhân dịp này, huyện Phù Yên có 02 tập thể , 08 cá nhân được Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ. UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính Phủ

                                                                                      Trang Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,351
  • Trong tuần: 2,823
  • Tất cả: 1,043,803
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Đinh Trung Dũng - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang