Ban Dân tộc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 12/9/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 85/KH-BDT về thực hiện Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo các phòng thuộc Ban triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Về công tác dân tộc và việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc: Tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong vùng đồng bào dân tộc; góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

- Về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025:

+ Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Thực hiện đồng bộ thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò chức năng của cơ quan làm công tác dân tộc; đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tập trung cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

+ Huy động mọi nguồn lực của nhà nước và các nguồn lực khác để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông qua việc triển khai Kế hoạch góp phần phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo mục tiêu Chương trình UBND tỉnh đến năm 2045 tỉnh Sơn La phát triển xanh, bền vững và toàn diện; tăng trưởng với nhịp độ tăng dần đều; đáp ứng các chỉ tiêu xã hội ngày càng tốt hơn; có môi trường đầu tư năng động, chỉ số cạnh tranh đạt chuẩn quốc gia và khu vực; an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thanh tra

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 8,534
  • Tất cả: 940,916
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Đinh Trung Dũng - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang