Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 357/BC-BDT
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-357.pdf