Báo cáo Tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2023
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 377/BC-BDT
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 377.-bc.pdf