Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 379/BC-BDT
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 379.-bc.pdf