Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/11/2023)
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 370/BC-BDT
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/11/2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 370.-bc.pdf