Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 372/BC-BDT
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 372.-bc.pdf