Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản Quyết định 115/QĐ-BDT
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-115.pdf