V/v bình chọn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS khu vực biên giới để tôn vinh trong Chương trình « Điểm tựa của bản làng » lần thứ II năm 2024
Số ký hiệu văn bản Công văn 1045/BDT-THHC
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung V/v bình chọn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS khu vực biên giới để tôn vinh trong Chương trình « Điểm tựa của bản làng » lần thứ II năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-1045.pdf