Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản Quyết định 09/QĐ-BDT
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 09.-qd-bdt.pdf