Kế hoạch Thực hiện Công tác gia đình năm 2024
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch 26/KH-BDT
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Công tác gia đình năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 26.-kh-bdt.pdf