BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Dân tộc, chính sách dân tộc tháng 02/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 40/BC-BDT
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Dân tộc, chính sách dân tộc tháng 02/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 40.-bc-bdt.pdf