Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 02/2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 38/BC-BDT
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 02/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 38.-bc-bdt.pdf