Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02/2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 37/BC-BDT
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 37.-bc-bdt.pdf