Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/6/2020 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2024
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch 28/KH-BDT
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/6/2020 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28.-kh-bdt.pdf