Báo cáo Kết quả công tác thanh tra tháng 02 năm 2024; nhiệm vụ công tác thanh tra tháng 03 năm 2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 36/BC-BDT
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác thanh tra tháng 02 năm 2024; nhiệm vụ công tác thanh tra tháng 03 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 36.-bc-bdt.pdf