Báo cáo Kết quả công tác nắm tình hình nhân dân tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 29/BC-BDT
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác nắm tình hình nhân dân tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 29.-bc-bdt.pdf