Báo cáo Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 30/BC-BDT
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30.-bc-bdt.pdf