Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch 30/KH-BDT
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30.-kh-bdt.pdf