Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2023 (Báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 47/BC-BDT
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2023 (Báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47.-bc-bdt.pdf