V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV, năm 2024
Số ký hiệu văn bản Công văn 119/BDT-THHC
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV, năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 119.-bdt.pdf