Báo cáo Tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 90/BC-BDT
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-90.pdf