Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 115/BC-BDT
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-115.pdf