Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 6 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 119/BC-BDT
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 6 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-119.pdf