Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 122/BC-BDT
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-122.pdf