Kế hoạch thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính Phủ
Số ký hiệu văn bản 61/KH-BDT
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính Phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-61 (1).pdf