KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 63/KH-BDT
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày hiệu lực 21/06/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-63.pdf