Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 515/BDT
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-515.pdf
du thao quyet dinh cua ubnd tinh ve chuc nang nhiem vu co cau to chuc cua ban dan toc.pdf