Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 133/BC-BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 133.BC BDT.pdf