Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 131/BC-BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 131.BC bDT.pdf